Valeh Mirzəzadə

29 Aprel 2021 | Həkimlər

Adı: Valeh

Soyadı: Mirzəzadə

Tәhsili:

 1. 1968-1974 / Azәrbaycan Dövlәt Tibb Universiteti

Elmi dәrәcәsi vә elmi adı:

 1. 1981 / Tibb elmlәri namizәdi
 2. 1991 / Tibb elmlәri doktoru

Peşə fәaliyyәti:

 1. 2019 / Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Terapiya kafedrasının müdiri
 2. 1995 – hal-hazırda / Azәrbaycan Endokrinoloqlar Elmi Cəmiyyətinin sәdri
 3. 2000 – hal-hazırda / «Azәrbaycan Metabolizm Jurnalı»-nın baş redaktoru
 4. 2019 – hal-hazırda / Azәrbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya vә Terapevtik Tәlimat Assosiasiyasının sədri

Peşəkar təcrübəsi:

 1. Diabetoloq
 2. Tireoidoloq
 3. Endokrinoloq

Nәşrlәr:

 1. Endokrinologiya sahәsindә 240-dan artıq elmi işlәr, 4 monoqrafiya, eyni zamanda metodik tәdris vәsaitlәri, mәqalәlәr dövrü nәşriyyatda və respublikadan kәnar çap olunmuşdur.

Elmi fәaliyyәti:

 1. 1995- 2005 / Dünya Sәhiyyə Tәşkilatının və Beynəlxalq Diabet Federasiyasının nәzdindә fəaliyyәt göstәrәn Sent Vincent Bәyannamәsi üzrә Azәrbaycan Respublikasının rәsmi nümayәndәsi.
 2. 1995-2005 / «BlackSeaDiab» təşkilatında Azәrbaycan Respublikasının rәsmi nümayәndəsi.
 3. 2011, 2014, 2016 / Azәrbaycanda EASD tәrәfindәn hәkimlәr üçün keçirilәn şәkәrli diabet üzrə treninqlərin yerli tәşkilatçısı və hәmsәdri.
 4. 2017, 2018 / Azәrbaycanda hәkimlәr üçün keçirilәn Avropa Tiroid Assosiasiyasının qalxanabәnzәr vәzi xәstәliklәriüzrә treninqlərın yerli tәşkilatçısı və hәmsәdri.
 5. Dəfələrlə milli və beynəlxalq konqres, simpozium və konfranslarda çıxış edərək fəal iştirak edib.

 

 • whatsapp
 • telegram
 • vkontakte
 • odnoklassniki

Bölməyə aid digər məqalələr

Другие статьи по разделу

Jurnallar

Həkimlər

Klinikalar