Şəkərli diabet tip 1 olan yetkin xəstələrdə uşaqlıqda diabet olan xəstələrə nəzərən daha az ağır klinik əlamətlərlə DR-DQ genotipinin aşağı riskinə malikdir

03 May 2021 | Məqalələr

Məqsəd: Bu tədqiqatın məqsədi çin populyasiyasında şəkərli diabet tip 1 olan yetkin və uşaq pasiyentlərdə klinik xüsusiyyətlərin və HLA genotiplərin müqayisəsini öyrənməkdir.

Material və metodlar: Bu araşdırmada, klinik xüsusiyyətlərini müqayisə etmək üçün Guangdong’dan (258 uşaqlıqda başlayan və 458 böyüklərdə başlayan) şəkərli diabet tip 1 olan 716 Han Çin xəstəsi iştirak etdi. Onlardan klassik şəkərli diabet tip 1 olan 214 xəstə (100 uşaqlıq dövrü və 114 yetkin yaşlarda başlanğıc) HLA DR və DQ genotiplənməsi üçün yeni nəsil ardıcıllıqla seçilmişdir.

Nəticə: Yetkin xəstələr diaqnoz qoyulana qədər simptomların böyük davamlılığı, xəstəliyin əvvəlində DKA-un az rastgəlməsi, autoantitellərin az hallarda müsbət olması, zərdabda C-peptidin konsentrasiyasının  yüksək olması və yaxşı qlikemik nəzarətin olması xarakterikdir.Bu nəticələr diabet tip 1 olan 214 xəstədə qeydə alınmışdır.Uşaq yaşları ilə müqayisədə yetkin yaşlı xəstələrdə DR9 qaplotip daha aşağı tezliyə, yüksək riskin DR3 / DR4 və DR3 / DR9 genotiplərin aşağı tezliyi, DR3 / DR3 və DR3 / X, Genotiplər  DR4 / X və ya  DR9 / X  yüksək tezliyə malikdir.


Vengiyan Ren, Dayzi Yanq, Ziyu Yanq, Yinqxin Xiyan, Qiyanven Huanq, Sihui Luo, Xueyinq Zenq, Yinhua Yan, Ven Xu, Bin Yao, Konqui Vanq, Yin-Xin Bey, Layf Qrup, Janel A Nobl, Jiyanpinq Venq

Diabetes/metabolism Research and Reviews 2020 May 28, : e3357

  • whatsapp
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki

Bölməyə aid digər məqalələr

Другие статьи по разделу

Jurnallar

Həkimlər

Klinikalar