Prediabet zamanı karbohidrat mübadiləsi göstəriciləri

Prediabet diaqnozu qanda şəkərin aşağıdakı səviyyəsi zamanı  müəyyən edilir 2,6:

  • qlikolizə olunmuş hemoqlobin – 6-6,4% (norma <6%);
  • plazmada acqarına qlükoza – ≥5,6 və <6,0 mmol/l (norma <5,6);
  • peroral qlükozotolerantlıq testi (qlükozaya tolerantlıq testi, qlükoza qəbulundan 2 saat sonra) – ≥7,8 və <11,1 mmol/l (norma <7,8).
  • whatsapp
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki